Heropstart wedstrijden K.VOR 09/06/2020

 

HEROPSTART WEDSTRIJDEN JUMPING EN DRESSUUR K. VOR

 

Beste organisator, ruiter, official,

Met genoegen kunnen we jullie melden dat na raadpleging van het ministerieel besluit van vrijdag 05 juni 20 en de vergadering met Paardensport Vlaanderen en de andere provinciales op maandag 08 juni 20 wij als K. VOR de wedstrijden gaan opstarten vanaf 01 juli 2020.

Tot 01 juli kunnen allen die dat wensen inrichten zoals we dat tijdens de winterwerking doen; maar let wel op de beperkingen die vandaag nog gelden en veel strikter zijn dan die vanaf 01 juli.

Wij willen U allen met aandrang vragen om de geldende regels zo goed mogelijk toe te passen; dit in het belang van ieders gezondheid maar ook in het belang van onze sport. We willen immers onze initiatieven niet terug naar af zien gaan wegens niet naleving van de reglementeringen.

Paardensport Vlaanderen zal eerstdaags aan allen een draaiboek ter beschikking stellen met een groot aantal zo goed mogelijk te respecteren maatregelen en situaties. Wij zullen dat ook delen op onze website en facebookpagina.

Ik geef jullie al enkele essentiële dingen mee om zeker al te bekijken en toe te passen bij de heropstart:

1 In de paddock bij het opleggen van de hindernissen wordt aangeraden een mondmasker te dragen.

2 Er wordt gevraagd geen prijsuitreikingen te doen of slechts met de winnaar alleen.

3 Parcoursverkenningen zien we liefst met mondmasker indien er veel mensen samen gaan verkennen. Om grote groepen zo veel mogelijk te vermijden zouden we ook verkenningen toestaan tijdens de sleeppauzes.

4 Officials krijgen een pakket gezondheid/veiligheid zoals mondmasker en handgel.

5 De 200 toeschouwers waarvan sprake in het MB behelzen niet de grooms en helpers van de ruiters, noch de ruiters zelf.

6 Er zal getracht worden met een minimum aantal officials te werken op de jurytoren.

7 Inschrijvingen dienen zoveel mogelijk online te gebeuren en indien toch op het secretariaat wordt ingeschreven voor de uitzonderingen dient er zo veel mogelijk met de kaart betaald.

Indien jullie nog vragen hebben, aarzel niet ons hierover te contacteren, wij zullen jullie allen naar best vermogen helpen.

                                                                                                          Vriendelijke groeten,

 

                                                                                                                     John Willems

                                                                                                           Voorzitter

All rights reserved © 2020 Vlaamse Onafhankelijke Ruiters - Design by PWEB