Kalendervergadering K.VOR seizoen 2023

06-12-2022

  

Beste organisatoren, manege eigenaars en uitbaters,

Beste officials,

 

De jaarlijkse kalendervergadering tot het bepalen van de data voor de provinciale en sub provinciale wedstrijden 2023 zal doorgaan in Manege Horse Hotel  te Schilde op datum van:

 • Maandag 19 december 2022 te 20.00 uur voor het bepalen van de data voor de (sub)provinciale dressuurwedstrijden en jumpingwedstrijden.
 • Agendapunten:
  -1: Welkomstwoord door de Voorzitter.
  -2: Data provinciale dressuurwedstrijden 2023.
  -3: Bespreking en bepalen van de data provinciale jumpingwedstrijden 2023.

-4: Vragen & allerlei

Deze vergadering zal tot doel hebben de data en de plaatsen vast te leggen voor zowel sub (Trens)- en provinciale wedstrijden van de K.VOR.

Wij willen echter ook onze officials; zowel juryleden, parcoursbouwers, chrono en secretariaat medewerkers; vragen om deze avond bij te wonen omdat we na de vastlegging van de data en plaatsen een netwerkmoment organiseren; met een hapje en een drankje; tussen de organisatoren eigenaars en uitbaters en de officials.

Dit moment moet een ieder de kans geven van eens op een ontspannen manier met elkaar te communiceren wat niet altijd mogelijk is tijdens voor en na de wedstrijden waar in vele gevallen stress toch altijd wel een factor is.

Wij hopen dan ook op een talrijke aanwezigheid; ook van onze officials om er een geslaagde avond van te maken.

 

Vriendelijke groeten en tot dan

 

 

Het K.VOR bestuur

 

 

 

 

In bijlage aan dit schrijven vindt U:

  1. Een aanvraagformulier voor het inrichten van provinciale
   jumpingwedstrijden 2023.

 

                                      Mag ik U vragen de aanvraagformulieren tot het inrichten van een dressuur- en of jumpingwedstrijd ingevuld terug te mailen naar info@vor.be of te sturen naar het K.V.O.R.-secretariaat en dit voor maandag 12 december 2022.